Fireapps

Fireapps

Họp tổng kết hoạt động FireApps tháng 6/2019

Tháng 6 này cùng với việc chào đón văn phòng thứ 2 đầy cảm hứng, các hoạt động kinh doanh của FireApps trong tháng cũng rất sôi nổi với nhiều điểm nổi bật. Như thường lệ, buổi họp tổng kết các hoạt động của FireApps diễn ra vào mỗi đầu tháng có sự tham gia […]

09/07/2019Lượt xem: 56

Fireapps

Họp tổng kết hoạt động FireApps tháng 5 năm 2019

Lại một tháng chiến đấu hăng say với những dự án trôi qua, anh em FireApps ngồi lại với nhau tổng kết lại các hoạt động và triển khai những kế hoạch mới cho tháng 6 tới. Cuộc họp tổng kết hoạt động trong tháng diễn ra với sự tham dự đầy đủ và sôi […]

11/06/2019Lượt xem: 278

Fireapps

Họp tổng kết hoạt động FireApps tháng 4 năm 2019

Như hoạt động thường lệ vào đầu mỗi tháng, ngày 07/05 tại văn phòng FireApps diễn ra cuộc họp tổng kết các hoạt động trong tháng 4 và triển những khai kế hoạch mới cho tháng tới. Cuộc họp tổng kết hoạt động trong tháng diễn ra với sự tham dự đầy đủ và sôi […]

09/05/2019Lượt xem: 57