Tin nội bộ

Tin nội bộ

Họp tổng kết hoạt động FireApps tháng 5 năm 2019

Lại một tháng chiến đấu hăng say với những dự án trôi qua, anh em FireApps ngồi lại với nhau tổng kết lại các hoạt động và triển khai những kế hoạch cho tháng sắp tới. Cuộc họp tổng kết hoạt động trong tháng diễn ra với sự tham dự đầy đủ và sôi nổi […]

06/06/2019Lượt xem: 11

Tin nội bộ

Họp tổng kết hoạt động FireApps tháng 4 năm 2019

Như hoạt động thường lệ vào đầu mỗi tháng, ngày 7/5 tại văn phòng FireApps diễn ra cuộc họp tổng kết các hoạt động trong tháng 4 và triển những khai kế hoạch mới cho tháng tới. Cuộc họp tổng kết hoạt động trong tháng diễn ra vào chiều ngày 07/05 vừa qua với sự […]

08/05/2019Lượt xem: 9