Thị trường

Thị trường

5 Xu hướng dẫn dắt Thương mại điện tử năm 2019

Thị trường Thương mại điện tử Việt Nam vẫn đang phát triển không ngừng. Trong đó 2 xu hướng chính dẫn dắt thị trường tiến lên trong giai đoạn 2019 - 2020 đó là: Digital Driven (Công nghệ dẫn dắt) và Customer Centric (Lấy khách hàng làm trung tâm).

15/03/2019Lượt xem: 8